بايگانی‌ وب‌نوشت

دەفە

بانېۉ و دۉې هەۉێ نەبېنې بەڵ دۉې نەفەسې جیا کارې ئەدێ بېنې نەمەن تا ۉینؤ کە سیاۉێ دنیای چون سەرو بانو هەژاراۉە یەک نەزم و یەک ڕەنگ دەسماڵ دەسۆ هؤر مەیاۉە Advertisements

در حاشیه | منتشرشده در بدست | دیدگاهی بنویسید

گؤستاۉ و پەنج فەرزە

ـ دا بؤ داستانېۉی تازەم پەنەن با ۉاچوش و بنۉیسەش! ـ داستانو چېشی؟ ـ تؤ بؤ! ئیجا ماچوت پەنە!. ـ فەرماۉە و ۉاچە! ـ ئارؤ ساعبې شؤنەو هەرمانا دەۉا و دوکتؤریۆ، سەعات چارەک پەی هەشتی وېم یاۉنا لا خەسەخانەو ئی … ادامه‌ی خواندن

در حاشیه | منتشرشده در بدست | دیدگاهی بنویسید